GainCrm+ Event

  Let’s Talk About Thailand Call Center
with
  “GainCRM+

  บริษัท NETsolutions (ESB) Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนบสนุนการจัดงาน
Let’s Talk About Thailand Call Center
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

             บริษัทเน็ตโซลูชั่น NSesb ก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดย Nsesb เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภท Software and Hardware Solutions โดยมีทีมงานให้บริการโดยผู้ชำนาญการ มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
สำหรับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ในงานนี้ทางเราได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดงาน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดคือ “GainCRM+” ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ช่วยจัดการระบบ และสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ : www.gainsoftware.com