Digium Switchvox Hardware Warranty ฉบับภาษาไทย

Switchvox 80 ,310 ,360 , 380, 450, 470 appliance hardware server

การได้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ ทั้งหมด 6 รุ่นด้วยกันเพื่อให้เข้ากับการรองรับคุณสมบัติของ Swichvox เวอร์ชั่นปัจจุบัน (5.7) และใหม่ๆในอนาคต ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิการใช้งาน Switchvox ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Soho หรือ SMB มีสิทธิอัพเกรดมาใช้ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่โดยไม่ต้องซื้อ License ใหม่ใดๆ

ผมได้มีโอกาสที่ต้องนำเสนอให้กับผู้ใช้งานปัจจุบันในการทำการอัพเกรดจึ่งเป็นโอกาสเหมาะที่จะให้ความเข้าใจของเนื้อหาสัญญาการรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวอุปกรณ์เครื่องเซอฟ์เวอร์ Switchvox ตัวใหม่

switchvox-470-business-phone-appliance

เนื้่อหาฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีดังต่อไปนี้ (โปรดอ้างอิงต้นฉบับภาษาอังกฤษเสมอ หากกรณีมีการแปลผิดพลาดนะครับ หรือติดต่อผมโดยตรงที่ 02-401-9249)

ฉบับตัวจริงอ้างอิงจากเวบไซต์ http://www.digium.com/en/products/switchvox/systems/switchvox-hardware-warranty

—————————————————————————————————

ขยายการรับประกันฮาร์ดแวร์ Switchvox appliance เพิ่มเป็น 3 หรือ 5 ปี

Switchvox มาพร้อมกับการรับประกัน 1 ปีมาตรฐาน แต่สำหรับค่าใช้จ่ายต่ำที่คุณสามารถขยายความคุ้มครองและการเปลี่ยนเครื่อง ใช้ Switchvox ของคุณได้นานถึง 5 ปี!
เกี่ยวกับการรับประกันฮาร์ดแวร์

สำหรับครั้งแรก 90 วันหลังจากวันที่เริ่มต้นการรับประกันของคุณคุณอาจจะซื้อหนึ่งการขยายการรับประกันสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ 90 วันหลังจากที่ได้ผ่านไปเจียมจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการรับประกันที่จะนำไปใช้กับฮาร์ดแวร์ของคุณ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อรับประกัน 3 ปีขยายคุณจะไม่สามารถบรรลุ 6 ปีของการรับประกันโดยการซื้อเป็นครั้งที่สอง 3 ปีรับประกันเพิ่ม แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ของคุณคือการรับประกันเฉพาะสำหรับรอบระยะเวลาสูงสุดของการรับประกันเดิมและคนใดคนหนึ่งการขยายการรับประกัน

สำหรับ ลูกค้าที่ได้สั่งซื้อเครื่องใช้ฮาร์ดแวร์สามปีเจียมรับประกันเพิ่มจะสำหรับ ระยะเวลาสาม (3) ปีนับจากวันที่เริ่มต้นซึ่งเป็นระยะเวลาสองปีที่เพิ่มขึ้น (2) เกินกว่าการรับประกันฮาร์ดแวร์เครื่องใช้มาตรฐานหนึ่ง ( 1) ปีใบสำคัญแสดงสิทธิที่สินค้านี้ได้ซื้อโดยลูกค้าจะต้องเป็นอิสระจากข้อ บกพร่องในวัสดุและคุณภาพภายใต้การใช้อำนาจตามปกติท​​ี่สอดคล้องกับคำแนะนำ ของผลิตภัณฑ์

สำหรับ ลูกค้าที่ได้สั่งซื้อเครื่องใช้ห้าปี (5) รับประกันเพิ่มฮาร์ดแวร์เจียมจะเป็นระยะเวลาห้า (5) ปีนับจากวันที่เริ่มต้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สี่ (4) ปีที่เพิ่มเติมนอกเหนือการรับประกันฮาร์ดแวร์เครื่องใช้มาตรฐาน ของ หนึ่ง (1) ปีใบสำคัญแสดงสิทธิที่สินค้านี้ได้ซื้อโดยลูกค้าจะต้องเป็นอิสระจากข้อ บกพร่องในวัสดุและคุณภาพภายใต้การใช้อำนาจตามปกติท​​ี่สอดคล้องกับคำแนะนำ ของผลิตภัณฑ์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่นโยบายการรับประกันเจียม
การรับประกันและการสมัครหมดอายุ

ถ้า ติดตามอ่าน Switchvox ของคุณได้หมดอายุ แต่รับประกันฮาร์ดแวร์ของคุณขยายยังคงทำงาน, Switchvox การสนับสนุนด้านเทคนิคที่สามารถช่วยให้คุณมีปัญหาใด ๆ ที่เฉพาะฮาร์ดแวร์ ถ้า เราตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับเราอาจจำเป็นต้องให้ คุณต่ออายุติดตาม Switchvox ของคุณก่อนที่เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์
เปลี่ยนขั้นสูง

เจียมของการรับประกันฮาร์ดแวร์ไม่ให้มีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ขั้นสูง ในกรณีของความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในการรับประกันของคุณคุณต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดในนโยบายการคืนเจียม

แต่เราต้องการที่จะช่วยคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเพื่อการที่นโยบายการคืนเจียมรวมถึง “เรือข้ามตัวเลือก” ที่สามารถเร่งการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกสินค้าคงคลังและการจัดส่งสินค้า การจัดส่งสินค้าข้ามต้องการให้เรามีบัตรเครดิตในไฟล์

หาก คุณมีความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการรับฮาร์ดแวร์แทน (ที่เกิดจากการขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลังหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม) คุณควรพิจารณาการจัดซื้อเย็นอะไหล่สำหรับเครื่องใช้ Switchvox ของคุณ
3 ปีรับประกันฮาร์ดแวร์

    Switchvox 80 – 803-00,006
    Switchvox 310 – 803-00,008
    Switchvox 360 – 803-00,010
    Switchvox 380 – 803-00,012
    Switchvox 450 – 803-00,014
    Switchvox 470 – 803-00,016

5 ปีรับประกันฮาร์ดแวร์

    Switchvox 80 – 803-00,007
    Switchvox 310 – 803-00,009
    Switchvox 360 – 803-00,011
    Switchvox 380 – 803-00,013
    Switchvox 450 – 803-00,015
    Switchvox 470 – 803-00,017

ถ้าแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ของคุณจะเก่าหรือไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วขยายการรับประกันจะไม่พร้อมสำหรับการซื้อสำหรับแพลตฟอร์มของคุณ

ฉบับแปลไทย โดย มนตรี อุดมอาริยะ