Call Center for Small and Medium Business

corner
Untitled document

Call Center for Small and Medium Business

Call Center เป็นโซลูชั่นที่มีขนาดใหญ่ที่เสนอให้บริษัทซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการสร้างยอดขายและช่วยเหลือดูแลลูกค้าด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการลูกค้า Call Center เป็นความประทับใจครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่จะได้จากลูกค้าเพราะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้รู้จักบริษัท นอกจากนี้ Call Center ควรจที่จะเติบโตไปในอนาคตควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายสำหรับโซลูชั่น

Suitable for
บริษัทที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่ายที่มีบริการหลังการขาย
การขายหรือติดต่อผ่านโทรศัพท์, การวิจัยและธุรกิจประกันภัยหรือขายสินค้าทางโทรศัพท์
บริษัทที่ปรึกษาหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่ให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ด้วยรวมถึงมีค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

Professional Service by NSESB

NSESB ให้ SMB เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ Call Center สำหรับลูกค้าที่คาดว่าจะได้จำนวนตัวแทนไม่เกิน 50 คนที่มี Turn-Key ของระบบที่มีขนาดกะทัดรัดประหยัดงบประมาณ SMB ระบบ Call Center ของเราพร้อมใช้ค่วบคู่ไปกับการบันทึกเสียง, IVR หลายระดับ  (มีเสียงตอบรับ), การตรวจสอบสายสำหรับหัวหน้างานและคิวการโทรไปยังตัวแทนในการจัดการซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายในการใช้แอพลิเคชันผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บเบราเซอร์ NSESB ได้จัดหาระบบ Call Center แบบเฉพาะตัว ที่สามารถรายงานเฉพาะส่วนข้อมูลที่ลูกค้าหรือองค์กรต้องการได้

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรที่มีการติดตั้ง
ISDN PRI/E1 พร้อมกันที่ 30และสูงสุดที่ 100 NSESB โซลูชั่นทำงานร่วมกับผู้ให้บริการ VoIP สำหรับอัตราการโทรถูกและยังสามารถแสดงหมายเลขโทรออกไปยังตัวรับสัญญาณนี้จะ ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับรู้การโทรตามปกติผ่านทาง VoIP ซึ่งก็จะไม่แสดง Caller ID เราให้บริการโดยใช้สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขึ้ของ Digium, Switchvox SMB, Polycom โทรศัพท์, ADDCOM และ Plantronics

Distributors of
Contact
Name:
Phone number:
E-mail:

If you prefer to contact with us please
call: +66 2 401 9240
mail:

 
Related Products
Products